لامپ روسیه سوریه پوتین استفاده عملیات نظامی

لامپ: روسیه سوریه پوتین استفاده عملیات نظامی پایگاه هوایی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی در اروپا از احمدی نژاد مشهورتر بودم!

روزنامه شرق در گفتگو با محمدعلی رامین تیتر «بیشتر از احمدی نژاد در اروپا مشهور بودم» را با کاریکاتوری از این دونفر در صفحه یک خود منتشرکرد.

در اروپا از احمدی نژاد مشهورتر بودم!

در اروپا از احمدی نژاد مشهورتر بودم!

عبارات مهم : اروپا

روزنامه شرق در گفتگو با محمدعلی رامین تیتر «بیشتر از احمدی نژاد در اروپا مشهور بودم» را با کاریکاتوری از این دونفر در صفحه یک خود منتشرکرد.

در اروپا از احمدی نژاد مشهورتر بودم!

واژه های کلیدی: اروپا | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs